Reklamné inzertné noviny...

Spoľahlivý partner pre inzerciu v okolí Štúrova...

Reklamné noviny ISTER a CooL

Naša spoločnosť je vydavateľom niekoľkých regionálnych reklamných mesačníkov. Medzi najznámejšie patria časopisy ISTER a CooL, ktoré vychádzajú v skladanom formáte A4, sú plnofarebne tlačené na vysoko kvalitnom bielom papiery. Spomínné časopisy podporujú rozvoj regionálneho podnikania, pričom podmienky inzercie v každom z nich sú nastavené špecifickým spôsobom, čo umožňuje osloviť spolu cca 50.000 obyvateľov Štúrovského regiónu.

Pre ďalšie informácie, prípadne záujem o zverejnenie inzercie nás prosím kontaktujte.