Lokácia

Smelo nás kontaktujte...

Adresa prevádzky

Sv. Štefana 8,
943 01 Štúrovo
Slovensko
Tel: +421 905 82 62 02
www.deemdesign.sk
deemdesign@deemdesign.sk

Sídlo spoločnosti

Želiarsky svah 65
943 01 Štúrovo
Slovensko
Tel.: +421 905 82 62 02
Tel.: +421 905 32 85 87

IČO: 35923245
IČ pre DPH: SK 2021959489

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, vložka č. 16309/N