O nás

Spoznajte kvalitu spolupráce s nami...

Spoločnosť DEEM Design, s.r.o.

je rýchlo rozvijajúca sa spoločnosť so zameraním na komplexné reklamné služby.
Tvoria ju ľudia s kreatívnym myslením, silnou orientáciou na zákazníka neustále pripravený poskytnúť kvalitné riešenia zákazníkom, ktoré zohľadnia jeho potreby a ciele v oblasti rozvoja jeho podnikateľských aktivít. Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne a ponúkame riešenia pripravené na mieru. Silnou stránkou spoločnosti je ponuka komplexného riešenia vo viacerých odvetviach reklamnej a PR podpory pre spoločnosti.

Z našich služieb Vám ponúkame:
- vydávanie reklamných novín,
- príprava, tlač a roznost bulletínov a letákov
- grafické návrhy, prepress, katalógy
- print, velkoformátová tlač
- web design a  programovanie www stránok
- zhotovovanie multimediálne CD
- návrh firemných a súkromných interiérov
- interiérové a exrterierové reklamy
- reklamné predmety
- firemné prezentácie

 

Adresa prevádzky

Sv. Štefana 8,
943 01 Štúrovo
Slovensko
Tel: +421 905 82 62 02
www.deemdesign.sk
deemdesign@deemdesign.sk

Sídlo spoločnosti

Želiarsky svah 65
943 01 Štúrovo
Slovensko
Tel.: +421 905 82 62 02
Tel.: +421 905 32 85 87

IČO: 35923245
IČ pre DPH: SK 2021959489

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, vložka č. 16309/N